Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2019 10 22
Spalio 18 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis. Jame pristatyta svarstymui tiriamojo darbo ataskaita „Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas“, metodinės rekomendacijos „Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos“, tiriamojo darbo projektas „Ergonominės rizikos vertinimo Lietuvos savivaldybių įstaigose / įmonėse ypatumai“ ir du tobulinimo programos aprašai: „Profesinės sveikatos specialisto kvalifikacijos tobulinimas“ ir „Stresas ir psichosocialinės rizikos veiksniai darbe, jų valdymas“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas“ ataskaitą. Tyrimo tikslas – atskleisti darbuotojų grįžimo į darbą po onkologinės ligos patirtis.
 
Posėdyje taip pat patvirtintos metodinės rekomendacijos „Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos“. Šios rekomendacijos skirtos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas rengiantiems specialistams. Informacija ruošta remiantis Higienos institutui pateiktomis ataskaitomis, gerąja patirtimi, dažniausiai kylančiais klausimais ir literatūros bei užsienio patirties analize.
 
Komisija patvirtino ir tobulinimo programos aprašą „Profesinės sveikatos specialisto kvalifikacijos tobulinimas“. Programos tikslas – tobulinti profesinės sveikatos specialistų profesinės kvalifikaciją, gilinant ir atnaujinant šių specialistų žinias ir gebėjimus profesinės sveikatos priežiūros reglamentavimo, profesinės rizikos, profesinių ir su darbu susijusių ligų bei darbuotojų sveikatos stiprinimo srityse.
 
Patvirtintas tiriamojo darbo „Ergonominės rizikos vertinimo Lietuvos savivaldybių įstaigose / įmonėse ypatumai“ projektas. Tyrimo tikslas – ištirti ergonominės rizikos vertinimo ypatybes Lietuvos savivaldybių įstaigose / įmonėse.
 
Metodinė komisija pritarė ir tobulinimo programos aprašui „Stresas ir psichosocialinės rizikos veiksniai darbe, jų valdymas“. Programos tikslas – plėtoti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistų streso ir psichosocialinės rizikos darbe bei jų priežasčių sampratą, tobulinti gebėjimus numatyti psichosocialinių rizikos veiksnių valdymo būdus / priemones ir projektuoti juos savo profesinėje veikloje dirbančiųjų psichologinei gerovei kurti.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.