Atnaujinti gyvensenos tyrimų klausimynai

2019 11 15

Higienos instituto specialistai, bendradarbiaudami su Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurų atstovais, atnaujino vaikų ir suaugusiųjų gyvensenos klausimynus.

Vaikų gyvensenos klausimyną sudaro klausimai apie mitybą, fizinį aktyvumą, tabako, alkoholio, narkotikų vartojimą, asmens higieną, aplinkos saugumą, savo sveikatos vertinimą ir sociodemografinius duomenis. Skiriamas didesnis dėmesys tam, kas ir kaip valgoma, taip pat įtraukti nauji klausimai apie patyčias per socialinius tinklus, pasitenkinimą savo išvaizda bei gyvenamosios ir mokyklos aplinkos saugumą.

Atsižvelgiant į grįžtamojo ryšio tyrimo rezultatus, suaugusiųjų gyvensenos klausimynas sutrumpintas. Atsisakyta klausimų apie azartinius lošimus, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą bei sveikatos raštingumą.

Naudojant vaikų gyvensenos klausimyną 2020 m. kovo–gegužės mėn. bus atliekamas antrasis penktų, septintų ir devintų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos tyrimas. Tyrimą koordinuos Higienos institutas, o apklausas savivaldybėse organizuos ir vykdys savivaldybes aptarnaujančių visuomenės sveikatos biurų specialistai.

Klausimynai suderinti su Sveikatos apsaugos ministerija ir patvirtinti Higienos instituto direktoriaus 2019 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-65.

Juos galima rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Veiklos sritys“ -> „Gyvensenos stebėsena“ -> „Metodika“.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Greta Makauskaitė tel. (8 5) 261 4184, el. p. greta.makauskaite@hi.lt.