Gruodį prasideda tobulinimo kursai apie medicininio mirties liudijimo pildymą

2019 11 20

Nuo gruodžio 12 d. iki 2020 m. balandžio 30 d. visų apskričių centruose Higienos institutas organizuoja tobulinimo kursus „Medicininio mirties liudijimo reikšmė ir pildymas. Mirtis nuo širdies ir kraujagyslių ligų“.

Šių kursų tikslas – pagerinti Lietuvos mirties priežasčių statistikos kokybę suteikiant gydytojams papildomų žinių apie mirties nuo širdies ir kraujagyslių ligų kriterijus ir praktinių įgūdžių, kaip teisingai užpildyti medicininį mirties liudijimą (toliau – MML).

1 dienos (8 val.) tobulinimo kursuose bus dėstomos teorinės paskaitos apie mirties priežasčių statistikos svarbą bei mirčių nuo širdies ir kraujagyslių ligų įrašymo į MML kriterijus, taip pat praktiškai mokoma pildyti MML pagal pateiktų mirties atvejų pavyzdžius.

Kursai skirti asmens sveikatos priežiūros specialybių gydytojams, gydytojams patologams ir teismo medicinos gydytojams. Planuojama apmokyti 600 MML išrašančių gydytojų.

Tobulinimo programa patvirtinta 2019 m. spalio 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1228 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“ ir užregistruota elektroninėje sistemoje METAS.

Kursai apmokami iš Higienos instituto vykdomo Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0017 „Sveikatos sektoriaus procesų valdymo tobulinimas, plėtojant visuomenės sveikatos stebėseną“.

Preliminari kursų programa (atsiųsti).

Kursų dalyviams, gavusiems teigiamą baigiamąjį žinių ir praktinių įgūdžių įvertinimą, bus įteikti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.

Dalyvio mokesčio nėra.

Kursų datos bus skelbiamos Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Renginiai“ (titulinio svetainės puslapio viršutiniame dešiniajame kampe). Registracija adresu registracija.hi.lt. Apie kiekviename mieste (apskrityje) vyksiančius tobulinimo kursus el. paštu bus papildomai informuojamos sveikatos priežiūros įstaigos.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus vadovė Sandra Mekšriūnaitė (tel. (8 5) 277 3304, el. p. sandra.meksriunaite@hi.lt) arba specialistė Rūta Ustinavičienė (tel. (8 5) 277 3305, el. p. ruta.ustinaviciene@hi.lt).