Skelbiami sveikatos priežiūros paslaugų geografinio prieinamumo įvertinimo rezultatai

2019 11 20

Naujame „Visuomenės sveikatos netolygumų“ serijos leidinyje „Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinis prieinamumas“ (2019, Nr. 5(38) apžvelgiami stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų geografinio prieinamumo įvertinimo rezultatai.

Geografinis prieinamumas – tai sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo, kurį apibūdina sveikatos priežiūros įstaigų kiekis, įvairovė, pasiskirstymas ir fizinis prieinamumas, dalis.

Leidinyje trumpai pristatomas geografinis prieinamumas tiesinio atstumo ir kelionės automobiliu atžvilgiu bei suminio prieinamumo rodiklio reikšmių pasiskirstymas seniūnijose.

Leidinį galima rasti Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ → „Informaciniai leidiniai“ → serija „Visuomenės sveikatos netolygumai“ arba atsiųsti paspaudus šią nuorodą.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Jonė Jaselionienė tel. (8 5) 277 3302, el. paštu jone.jaselioniene@hi.lt.