Baigėsi mokymai „Savivaldybių gyventojų gyvensenos tyrimų metodologiniai aspektai“

2019 12 02

Lapkričio 14 d. Panevėžyje, lapkričio 26 d. Alytuje ir lapkričio 28 d. Klaipėdoje įvyko mokymai „Savivaldybių gyventojų gyvensenos tyrimų metodologiniai aspektai“, kuriuos vedė Higienos instituto specialistai.

Mokymų tikslas – suteikti visuomenės sveikatos specialistams daugiau žinių apie visuomenės sveikatos stebėseną ir tobulinti jų gebėjimus planuoti, organizuoti ir vykdyti gyvensenos tyrimus savivaldybėse. Jų trukmė – 16 akademinių valandų.

Pirmą mokymų dieną auditorijoje vyko paskaitos ir praktiniai užsiėmimai, o antrą dieną kursų dalyviai dirbo nuotoliniu būdu – atliko dvi praktines užduotis (duomenų suvedimas ir pranešimo parengimas), žinių vertinimo testą ir įvertino mokymų programą. Ją sudarė šios temos:
  • Gyvensenos tyrimai savivaldybėje – visuomenės sveikatos stebėsenos dalis;
  • Gyvensenos tyrimo planavimas, organizavimas ir vykdymas;
  • Tyrimo imties skaičiavimas ir sudarymas savivaldybėje (praktinis užsiėmimas);
  • Duomenų suvedimo galimybės;
  • Duomenų suvedimas Epi Data programa (praktinis užsiėmimas);
  • Tyrimo rezultatų sklaida ir panaudojimas;
  • Parengti informacinį pranešimą (praktinis užsiėmimas).

Mokymuose dalyvavo 45 visuomenės sveikatos biurų specialistai iš 35 savivaldybių.

Mokymų programa patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-1171.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vadovo funkcijas, Jolanta Valentienė tel. (8 5) 262 8513 arba el. p. jolanta.valentiene@hi.lt ir Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Greta Makauskaitė tel. (8 5) 261 4184 arba el. p. greta.makauskaite@hi.lt.