Pristatomi savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų svarbos vertinimo rezultatai

2019 12 04

Naujame „Visuomenės sveikatos netolygumų“ serijos leidinyje „Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos prioritetai: stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimas“ (2019, Nr. 6(39) pateikiami stebėsenos duomenų svarbos, formuojant savivaldos sveikatos strategiją, vertinimo rezultatai.

Lietuvoje nėra vertinamas stebėsenos duomenų ir savivaldybės sveikatos strateginio planavimo ryšys, todėl šiuo vertinimu siekta nustatyti šalies savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitose iškeltų prioritetinių sveikatos problemų ryšį su savivaldybės planuojamomis sveikatos strategijos veiklomis.

Leidinyje nagrinėjamos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos 2014–2016 m. ataskaitose keliamos prioritetinės sveikatos problemos; savivaldybių 2011–2028 m. strateginiuose planavimo dokumentuose numatytos priemonės, skirtos minėtoms problemoms spręsti, ir savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitose nurodomų prioritetinių gyventojų sveikatos problemų ir planuojamų vykdyti sveikatos gerinimo veiksmų ryšys.

Leidinį galite atsiųsti apsilankę Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai -> „Informaciniai leidiniai“ -> serija „Visuomenės sveikatos netolygumai“ arba paspaudę šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Žilvinė Našlėnė tel. (8 5) 277 3302, el. paštu zilvine.naslene@hi.lt. arba skyriaus vedėja Aušra Želvienė tel. (8 5) 206 0738, el. paštu ausra.zelviene@hi.lt.