Atnaujintos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos

2019 12 04

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro specialistai atnaujino savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodines rekomendacijas.

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos yra vertingas dokumentas, padedantis savivaldybių politikos formuotojams susidaryti vaizdą apie savivaldybėje vyraujančias problemas, todėl ataskaitos pateikimo būdas bei jos turinys labai svarbūs. Šios metodinės rekomendacijos parengtos siekiant pagerinti savivaldybių ataskaitų kokybę, atsakyti į dažniausiai kylančius klausimus ir pasiūlyti sprendimus, susijusius su tipiškomis problemomis.

Pirmasis metodinių rekomendacijų leidimas (A. Želvienė, 2015) atnaujintas ir papildytas šiais aspektais:

  • išspręsta mažųjų savivaldybių statistinių duomenų patikimumo problema;
  • atsakyta į klausimą, kaip savivaldybių tarybose ir visuomenei pristatyti gyvensenos tyrimų duomenis;
  • atnaujinta bendra informacija apie šaltinius, rodiklių analizės ir pateikimo būdus bei kt.;
  • išplėstas ir detalizuotas savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos struktūrinių dalių pateikimas, papildyta pavyzdžiais ir vaizdine medžiaga, siekiant informaciją pristatyti kuo paprasčiau ir aiškiau.

Metodinės rekomendacijos skirtos savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas rengiantiems specialistams.

Jas galima rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Rekomendacijos“ -> „Visuomenės sveikatos stebėsena“ arba atsisiųsti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Indrė Petrauskaitė tel. (8 5) 277 3302 ar el. paštu indre.petrauskaite@hi.lt, skyriaus vadovė Aušra Želvienė tel. (8 5) 206 0738 ar el. paštu ausra.zelviene@hi.lt.