Metodinės rekomendacijos suteiks daugiau žinių apie vaikų mirtingumo dėl išorinių priežasčių mažinimo planavimą

2019 12 05

Higienos instituto išleistose metodinėse rekomendacijose „Vaikų mirtingumo dėl išorinių priežasčių mažinimo planavimas“ pateikiama moksliškai pagrįstos informacijos apie vaikų mirčių dėl nelaimingų atsitikimų priežastis, veiklos planavimą ir vertinimą. Taip pat jose nemažai praktinių pavyzdžių, iliustruojančių, kaip įrodymais grindžiama informacija naudojama nustatant konkrečių prevencinių priemonių tikslingumą ir numatant paslaugų kokybės gerinimo galimybes konkrečioje savivaldybėje pagal tos teritorijos specifines šios srities problemas.

Šios metodinės rekomendacijos pirmiausia skirtos specialistams, dirbantiems vaikų nelaimingų atsitikimų ir traumų mažinimo srityje, bei asmenims, atsakingiems už sprendimų priėmimą savivaldybės lygmeniu. Jos nėra griežtas, į rėmus įspraustas nurodymas, ką ir kaip daryti. Tai praktinės gairės, kuriomis siūloma naudotis atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės situaciją, poreikius ir siekius mažinant vaikų nelaimingų atsitikimų ir traumų skaičių.

Metodinės rekomendacijos išleistos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.4.2-ESFA-V-622-01-0004 „Vaikams ir paaugliams palankių, kokybiškų ir veiksmingų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimas“ lėšomis.

Rekomendacijas galima rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Rekomendacijos“ -> „Visuomenės sveikata“ arba atsisiųsti paspaudus šią nuorodą.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenes sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė dr. Aldona Jociutė tel. (8 5) 206 1056, el. p. aldona.jociute@hi.lt.