Visuomenės sveikatos biurų specialistai pasidalijo savižudybių prevencijos įgyvendinimo patirtimi

2019 12 06

Gruodžio 3 d. Kaune įvyko Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyriaus ir Higienos instituto Profesinės sveikatos centro organizuota praktinė konferencija-seminaras „Visuomenės psichikos sveikatos gerinimui skirtų veiklų įgyvendinimo aptarimas“.

Renginyje aptarta ir diskutuota, kaip visuomenės sveikatos biurai organizuoja savižudybių prevencijos mokymus bei įgyvendina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2019–2021 metų strateginiame veiklos plane numatytas savižudybių prevencijos veiklas:

1) psichikos sveikatos kompetencijų didinimą įmonių darbuotojams;
2) ankstyvųjų intervencijų, skirtų nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymą;
3) mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimą – mokymų / supervizijų organizavimą mokyklos bendruomenių komandoms;
4) priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimą.

Konferencijoje-seminare dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos Psichikos sveikatos skyriaus ir Higienos instituto Profesinės sveikatos centro atstovai, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų bei kiti specialistai, dalyvaujantys vykdant minėtas veiklas.

Skaityti pranešimai

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimas įmonių darbuotojams
 1. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patirtis
 2. Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patirtis
 3. Anykščių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patirtis
 4. Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patirtis
Ankstyvosios intervencijos, skirtos nereguliariai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas ar eksperimentuojantiems jomis jaunuoliams, vykdymas
 1. Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patirtis
Mokyklų bendruomenės gebėjimų psichikos sveikatos srityje stiprinimas – mokymų / supervizijų organizavimas mokyklos bendruomenių komandoms
 1. Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patirtis
 2. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patirtis
 3. Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patirtis
 4. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patirtis
Priklausomybių konsultantų paslaugų teikimo savivaldybėse organizavimas
 1. Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patirtis
 2. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro patirtis
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Aneta Abromavičiūtė tel. (8 5) 212 0861, el. p. aneta.abromaviciute@hi.lt