Mokslo įrodymais grįstos fizinio aktyvumo intervencijos teikimas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose

2019 12 09
Siekiant užtikrinti sėkmingą pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – PAASPĮ) pasirengimą teikti fizinio aktyvumo (toliau – FA) intervenciją, Higienos institutas, remdamasis užsienio šalių mokslo įrodymais, parengė metodines rekomendacijas „Fizinio aktyvumo intervencijos teikimas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.

2017 m. atliktas trumpasis suaugusių asmenų FA intervencijų vertinimas atskleidė, kad PAASPĮ teikiamos šios intervencijos, kurias sudaro savikontrolės priemonė, kelios vidutinės trukmės (30 min.) individualios konsultacijos žodžiu ir individualus ėjimo planas ar programa, gali paskatinti suaugusių asmenų FA.
 
2018 m. atlikto suaugusiems asmenims PAASPĮ teikiamos FA intervencijos ekonominio vertinimo rezultatai parodė, kad jos (šeimos gydytojo ir kitų sveikatos priežiūros specialistų konsultacijos bei savikontrolės priemonės) teikimas Lietuvos PAASPĮ būtų ekonomiškai naudingas. 1 euras, investuotas į šią intervenciją, sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemoms duotų nuo 2 iki 4 eurų grąžą.
 
Metodinėse rekomendacijose pateikiama informacijos apie FA intervenciją ir jos teikimo PAASPĮ etapus, taip pat  aptariami jos teikimo PAASPĮ, pasirengimo ir įgyvendinimo ypatumai, o prieduose  – FA intervencijos teikimo gairės.
 
Šis leidinys skirtas PAASPĮ sveikatos priežiūros (šeimos gydytojams, bendrosios praktikos slaugytojams), savivaldybių visuomenės sveikatos biurų ir kitiems specialistams, kurie PAASPĮ teiktų asmenims FA intervencijos paslaugas.
 
Tikimasi, kad metodinės rekomendacijos leis PAASPĮ sėkmingai išbandyti, įdiegti ir praktikoje taikyti įrodymais grįstą ir ekonomiškai naudingą FA intervenciją.
 
Leidinį galima rasti Higienos instituto interneto puslapio www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Rekomendacijos“ arba atsiųsti paspaudus šią nuorodą.  
 
Daugiau informacijos teikia Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistė Gintarė Petronytė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu gintare.petronyte@hi.lt.