Tinklaveikos dalyviai diskutavo apie darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimo svarbą

2019 12 12

Gruodžio 10 d. Higienos institute įvyko Tinklaveikos dalyvių susitikimas, skirtas specialistams, dirbantiems darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

Seminare-diskusijoje „Darbuotojų psichikos sveikata“ šalies įmonių ir įstaigų atstovai analizavo psichosocialinės rizikos darbo vietose, streso darbe poveikio, profesinės gerovės tobulinimo ir kitus svarbius klausimus.  

Renginį atidarė ir sveikinimo žodį tarė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus vadovė dr. Vida Juškelienė. Susitikimą moderavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Aneta Abromavičiūtė. 

Pirmoje seminaro dalyje pranešimą „Psichosocialinė rizika Lietuvos darbo vietose“ skaitė Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Lolita Pilipavičienė. Ji pristatė įvairių tyrimų duomenis, susijusius su psichosocialiniais rizikos veiksniais darbo vietose. Dalyviai turėjo galimybę užduoti jiems rūpimus klausimus.

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus vadovės dr. V. Juškelienės pranešime „Suomijos profesinės gerovės įvertinimo ir tobulinimo modelio pristatymas“ analizuoti šio modelio pagrindiniai komponentai bei jo turinys.

Antroji seminaro dalis pradėta Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistės Giedrės Šereikaitės pranešimu „Nauda, kurią darbdaviai gauna organizuodami darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimo veiklas“. Seminaro dalyviai supažindinti su streso darbe poveikiu darbuotojų sveikatai bei tuo, kodėl verta ir naudinga darbdaviams investuoti į darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimą.

Seminaro pabaigoje dalyviai pasidalijo praktine patirtimi. Jie diskutavo apie tai, kaip stiprinama darbuotojų psichikos sveikata, kokie atitinkami metodai galėtų būti taikomi darbovietėse. Dalyviai akcentavo, jog visuomenės sveikatos biurai galėtų organizuoti darbuotojams ir darbdaviams nemokamus mokymus apie streso valdymą, kuriuos vestų kompetentingi specialistai. 


Skaityti pranešimai

Psichosocialinė rizika Lietuvos darbo vietose (atsiųsti)
Lolita Pilipavičienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyrius

Suomijos profesinės gerovės įvertinimo ir tobulinimo modelio pristatymas (atsiųsti)
dr. Vida Juškelienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyrius

Nauda, kurią darbdaviai gauna organizuodami darbuotojų psichikos sveikatos stiprinimo veiklas (atsiųsti)
Giedrė Šereikaitė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyrius


Plačiau apie darbuotojų sveikatos stiprinimo tinklaveiką galima sužinoti čia http://www.hi.lt/lt/darbuotoju-sveikatos-stiprinimo-tinklaveika.html.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus specialistė Aneta Abromavičiūtė tel. (8 5) 212 0861 arba el. paštu aneta.abromaviciute@hi.lt.