Lapkričio 27 d. Vilniuje pradedami trijų dienų mokymai „Rankų higiena ir rankų higienos vertinimo procesas sveikatos priežiūros įstaigose“

2019 09 23

Higienos institutas organizuoja trijų dienų mokymus „Rankų higiena ir rankų higienos vertinimo procesas sveikatos priežiūros įstaigose“, vyksiančius lapkričio 27 d. ir gruodžio 10 d. vienoje iš Vilniaus miesto asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Vieną dieną (pasirinktinai nuo lapkričio 28 d. iki gruodžio 9 d.) kursų dalyviai atliks rankų higienos vertinimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje jie dirba.

Mokymų trukmė – 24 val. (3 d.). Preliminari kaina – 198 Eur.

Mokymo dalyvių skaičius grupėje – 15 asmenų.

Lektoriai: I. Kisielienė, A. Liuimienė ir I. Petraitytė.

Pageidaujančiuosius dalyvauti mokymuose maloniai prašome užpildyti registracijos formą Higienos instituto interneto svetainėje http://registracija.hi.lt/ iki š. m. spalio 18 d.

Mokymai įvyks susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui.

Užsiregistravusiesiems bus išsiųsta detalesnė informacija apie mokymų vietą, laiką bei mokymų programa.

Informaciją dėl apmokėjimo išsiųsime registracijos anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus specialistas Matas Rutkauskas tel. (8 5) 262 9055 arba el. p. matas.rutkauskas@hi.lt

Kilus klausimų dėl registracijos, prašome kreiptis į Jolantą Čepienę tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu renginiai@hi.lt.

 

Siekdami užtikrinti galimybę išduoti pažymėjimo dublikatą jo praradimo atveju, Jūsų pateiktus duomenis saugosime 5 metus.

Informuojame, kad Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises: susipažinti, kokie Jūsų asmens duomenys tvarkomi, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, apriboti asmens duomenų tvarkymą, nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi, perkelti asmens duomenis, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą, taip pat pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Duomenų valdytojo rekvizitai
Higienos institutas
Juridinio asmens kodas 111958286
Adresas: Didžioji g. 22, Vilnius
Tel. (8 5) 262 4583

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: tel. (8 5) 206 0122, el. p. duomenuapsauga@hi.lt.