Apžvelgti sveikatos netolygumai pagal socioekonominius veiksnius

2019 12 16

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai parengė ir išleido informacinį leidinį „Sveikatos netolygumai pagal socioekonominius veiksnius Lietuvos savivaldybėse 2018 m.“. Šio leidinio tikslas – apžvelgti sveikatos netolygumus, atliekant geografinę analizę ir įvertinant statistinį ryšį tarp socioekonominių veiksnių ir gyventojų sveikatos.

Leidinyje socioekonominius kintamuosius atspindi keturi rodikliai: ilgalaikio nedarbo lygis, socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv., gyventojų amžiaus mediana metų pradžioje ir mėnesinis darbo užmokestis (bruto). Analizuojant šiuos rodiklius išryškėjo nemažai ryšių tarp žmonių sveikatos ir socioekonominių veiksnių. Pavyzdžiui, 2018 m. savivaldybėse, kuriose buvo didesnis ilgalaikis nedarbo lygis, gyveno daugiau socialinės rizikos šeimų, vyresnių gyventojų, o mėnesinis darbo užmokestis mažesnis. Taip pat jose prarasta ir daugiau potencialių gyvenimo metų bei didesnis mirtingumas dėl savižudybių.

Iš viso aptarti devyniolikos sveikatos bei gyvensenos srities ir minėtų keturių socioekonominių rodiklių ryšiai.

Leidinį galite atsisiųsti apsilankę Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Informaciniai leidiniai“ arba čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Indrė Petrauskaitė tel. (8 5) 277 3302, el. paštu indre.petrauskaite@hi.lt, specialistas Robertas Skrobotovas tel. (8 5) 277 3302, el. paštu robertas.skrobotovas@hi.lt ir skyriaus vadovė Aušra Želvienė tel. (8 5) 206 0738, el. paštu ausra.zelviene@hi.lt.