Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2019 12 17
Gruodžio 13 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatytas svarstymui tiriamojo darbo projektas „Ligų naštos rodiklių skaičiavimo galimybės Lietuvoje“ ir tiriamųjų darbų ataskaitos: „Visuomenės sveikatos absolventų situacija darbo rinkoje“, „Stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškieji ištekliai“ ir „Jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai“.
 
Komisija patvirtino tiriamojo darbo „Ligų naštos rodiklių skaičiavimo galimybės Lietuvoje“ projektą. Tyrimo tikslas – pasiūlyti optimalią ligų naštos rodiklių skaičiavimo metodiką Lietuvoje.
 
Posėdyje patvirtinta ir tiriamojo darbo „Visuomenės sveikatos absolventų situacija darbo rinkoje“ baigiamoji ataskaita. Tyrimo tikslas – įvertinti baigusiųjų visuomenės sveikatos krypties studijas pasiskirstymą darbo rinkoje.
 
Komisijos nariai taip pat patvirtino tiriamojo darbo „Stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškieji ištekliai“ baigiamąją ataskaitą. Tyrimo tikslas – įvertinti stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų infekcijų kontrolės žmogiškuosius išteklius.
 
Metodinė komisija patvirtino ir tiriamojo darbo „Jaunimo gyvensenair kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai“ baigiamąją ataskaitą. Tyrimo tikslas – išanalizuoti jaunimo gyvenseną bei kai kuriuos sveikatos priežiūros paslaugų aspektus.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.