Ar fizinio aktyvumo intervencija, teikiama pirminėje asmens sveikatos priežiūros grandyje, duoda ekonominę naudą?

2019 12 20
Higienos instituto specialistų parengta suaugusiems asmenims pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – PAASPĮ) teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos ekonominio vertinimo ataskaita pristatyta ir patvirtinta Sveikatos apsaugos ministerijoje įvykusiame Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto posėdyje.
 
Ekonominio vertinimo tikslas – atlikti suaugusiems asmenims PAASPĮ teikiamos fizinio aktyvumo intervencijos ekonominį vertinimą.

Atliekant vertinimą apskaičiuota, kad pradinės fizinio aktyvumo intervencijos, sudarytos iš šeimos gydytojo ir kitų sveikatos priežiūros specialistų konsultacijų bei savikontrolės priemonės, įgyvendinimo PAASPĮ investicijos sudarytų apie 25200 Eur. Šios intervencijos teikimo kaštai būtų 1 513 935,37 Eur per trejus metus. Atliekant kaštų-naudos analizę, apskaičiuota, jog fizinio aktyvumo intervencijos grynoji nauda iš sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemų perspektyvos per 10 metų siektų 4 533 373,29 Eur (optimistinis scenarijus) arba 1 509185,72 Eur (pesimistinis scenarijus), atitinkamai vienas investuotas euras į šią intervenciją sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos sistemoms duotų 4 Eur arba 2 Eur grąžą. Vienam fiziškai neaktyviam asmeniui, kuris taptų fiziškai aktyvus ir išvengtų ligų, tektų nuo 1971 Eur (optimistinis scenarijus) iki 3953 Eur (pesimistinis scenarijus) fizinio aktyvumo intervencijos teikimo kaštų. PAASPĮ teikiant šią intervenciją būtų išsaugomi nuo 407 (optimistinis scenarijus) iki 203 (pesimistinis scenarijus) gyvenimo metai, atitinkamai vieneriems išsaugotiems gyvenimo metams tektų nuo 3949,11 Eur iki 7918,85 Eur fizinio aktyvumo intervencijos teikimo kaštų.

Rezultatai rodo, kad būtų ekonomiškai naudinga PAASPĮ trejus metus teikti fizinio aktyvumo intervenciją, tačiau prieš priimant sprendimą ją įgyvendinti šalyje tikslinga sukurti jos teikimo algoritmą ir jį išbandyti pasirinktoje (-se) PAASPĮ, siekiant įvertinti intervencijos organizavimo ir teikimo ypatumus.

Vertinimas parengtas įgyvendinant Higienos instituto 2018 m. veiklos plano 01-01-18 priemonę (5.6 veiksmas) bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto 2017 m. rugpjūčio 23 d. Nr. TV-13 protokolu.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistė Gintarė Petronytė tel. (8 5) 261 6681, el. paštu gintare.petronyte@hi.lt.