Nustatytas Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo veiksmingumas, ekonominis efektyvumas bei taikymas Europos šalyse

2019 12 20

Higienos instituto specialistų atlikto Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo (toliau – GAST) efektyvumo ir taikymo Europos šalyse vertinimo ataskaita pristatyta ir patvirtinta Sveikatos apsaugos ministerijoje įvykusiame Sveikatos priežiūros technologijų vertinimo komiteto posėdyje.

Vertinimo tikslas – įvertinti GAST taikymo vaikams ir suaugusiesiems klinikinį veiksmingumą (jautrumą ir specifiškumą) ir ekonominį efektyvumą bei atlikti šio testo taikymo Europos šalyse analizę.

Išanalizuotos 8 mokslinės publikacijos (3 sisteminės apžvalgos ir 5 tyrimai). Publikacijose aprašytuose tyrimuose vertintas 6 tipų GAST jautrumas ir specifiškumas. Informacijai apie Europos šalių GAST taikymo praktiką rinkti atlikta Europos šalių anketinė apklausa.

Tyrimai rodo, kad apie du trečdalius viršutinių kvėpavimo takų infekcijų sukelia virusai, o vienas dažniausių bakterinių ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų sukėlėjų – A grupės beta hemolizinis streptokokas. GAST leidžia per sąlyginai trumpą laiką nustatyti, ar ligos sukėlėjas yra A grupės beta hemolizinis streptokokas, bei, esant teigiamam atsakymui, paskirti tinkamą gydymą antibiotikais. Lietuvoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos skatinamos GAST taikyti 2–7 metų amžiaus vaikams, susirgusiems viršutinių kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis.

Vertinimas atskleidė, kad aukštu jautrumu ir specifiškumu, diagnozuojant A grupės streptokokų sukeltą ūmią viršutinių kvėpavimo takų infekciją tiek suaugusiesiems, tiek vaikams, pasižymi imunochromatografiniai GAST. Galima teigti, jog GAST taikymas vaikams, diagnozuojant A grupės streptokokų sukeltas viršutinių kvėpavimo takų infekcijas, padeda sumažinti netikslingą antibiotikų skyrimą, o šio testo taikymas, atsižvelgiant į klinikinio vertinimo kriterijus, ekonomiškai efektyviausia strategija. Tačiau įrodymų, ar GAST taikymas suaugusiesiems, diagnozuojant minėtas infekcijas, ekonomiškai efektyvus, nerasta. Vertinimas taip pat atskleidė, kad Europos šalių GAST taikymo praktika skiriasi: daugumoje jų GAST taikomas neišskiriant pacientų amžiaus grupės; daugiau kaip pusėje GAST taikančių valstybių šis testas kompensuojamas.

Apžvalga parengta įgyvendinant Higienos instituto 2018 m. veiklos plano 5.7. priemonę bei Ekspertų grupės antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų atsiradimo ir plitimo prevencijos klausimams spręsti 2017 m. spalio 12 d. posėdžio nutarimą.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas, Vincentas Liuima tel. (8 5) 261 6681, el. paštu vincentas.liuima@hi.lt.