Išanalizuota jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai

2019 12 23

Higienos instituto specialistų atliktas tyrimas „Jaunimo gyvensena ir kai kurie sveikatos priežiūros paslaugų aspektai“ išryškino 18–29 metų jaunimo gyvensenos problemines sritis ir atskleidė naudojimosi sveikatos priežiūros paslaugomis skatinančių veiksnių kompleksą jaunų žmonių požiūriu.

Šio tyrimo tikslas – išanalizuoti jaunimo gyvenseną bei kai kuriuos sveikatos priežiūros paslaugų aspektus. Analizuoti jaunimo mitybos, fizinio aktyvumo, alkoholio ir tabako vartojimo įpročiai bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, apimančios šiuos aspektus: informuotumas apie visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, naudojimasis jomis ir jų vertinimas, informuotumas apie pagrindinius aplinkos rizikos veiksnius, sveikatos raštingumas bei šių paslaugų kokybė, prieinamumas, priimtinumas ir teisumas. Skatinančiais veiksniais laikyti veiksniai, lemiantys naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis.

Panaudoti 2018 m. atlikto suaugusių gyventojų tyrimo, koordinuoto Higienos institutas, duomenys, iš kurių išskirta atskira 18–29  metų amžiaus asmenų grupė. Iš viso išanalizuotos 3409 minėto amžiaus asmenų (iš jų 50,5 proc. vyrų ir 49,5 proc. – moterų) užpildytos anketos.

Nustatyta, kad tik trečdalis jaunų žmonių užsiima energinga fizine veikla, atitinkančia Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas. Beveik penktadalis vyrų neužsiima jokia fizine veikla. Bent kartą per dieną daržovių ir vaisių valgo tik kas trečias vyras ir kas antra moteris. Net penktadalis vyrų ir dešimtadalis moterų per savo gyvenimą yra bandę narkotinių ar psichotropinių medžiagų, kas trečias vyras rūko kasdien bei vartoja alkoholinius gėrimus bent kartą per savaitę. Aštuoni iš dešimties jaunuolių savo sveikatą vertina labai gerai ir gerai. Daugiau nei pusė jaunimo (54,7 proc.) turi probleminį ir beveik po penktadalį – pakankamą (20,8 proc.)  ir puikų bendrąjį sveikatos raštingumą (17,3 proc.). Septynios moterys ir šeši vyrai iš dešimties žino apie savivaldybėje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau jomis pasinaudojo tik ketvirtadalis jaunimo. Pagrindiniai informacijos šaltiniai apie visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas yra internetas, televizija, radijas ir spauda. Dauguma jaunimo informuoti apie aplinkos rizikos veiksnius, devyni iš dešimties jaunų žmonių teigia gaunantys informacijos iš interneto, televizijos, radijo ir spaudos.

Jaunimo požiūris į naudojimąsi sveikatos priežiūros paslaugomis skatinančius veiksnius atskleistas papildomai atliktame kokybiniame tyrime, taikant sutelktų grupių diskusijų metodą. Dviejose sutelktos grupės diskusijose dalyvavo 18–29 metų jaunuoliai iš įvairių Lietuvos vietovių. Nustatyta, kad naudojimąsi visuomenės sveikatos priežiūros paslaugomis skatintų organizuojami visuomenei skirti sveikatos stiprinimo renginiai, teikiama pakankama aktuali bei mokslu grindžiama informacija. Informacija būtų dalijamasi jaunimui priimtinais būdais – su jais tariamasi, taikomi aktyvinantieji ir grįžtamojo ryšio metodai, naudojamasi socialiniais tinklais ir kitais kanalais. Išskirtini naudojimąsi sveikatos paslaugomis skatinantys asmeninai veiksniai, tokie kaip vertybinės nuostatos sveikos gyvensenos atžvilgiu bei asmeninės ir artimos aplinkos narių patirtys susirgus ar patyrus traumą.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė, laikinai vykdanti skyriaus vadovo funkcijas, Jolanta Valentienė tel. (8 5) 262 8513, el. jolanta.valentiene@hi.lt.