Išleistas leidinys „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2018 m.”

2019 12 23

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Sužalojimai ir apsinuodijimai Lietuvoje 2018 m.“. Leidinys parengtas naudojantis Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos 2015–2018 m. duomenimis, gaunamais iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos bei Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Leidinyje analizuojamos išlaidos traumoms gydyti ir laikinajam nedarbingumui apmokėti, gydytų ligonių sudėtis pagal traumos aplinkybes bei sužalojimo pobūdį, mirtingumas nuo išorinių priežasčių, laikinas nedarbingumas bei neįgalumas dėl sužalojimų ir apsinuodijimų.

Taip pat parengtas ir žemiau pateikiamas infografikas „Sužalojimai ir apsinuodijimai 2018 m.“, kuriame trumpai pristatomi pagrindiniai sužalojimų ir apsinuodijimų statistikos duomenys. 

Leidinį galite rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt  skyrelyje „Leidiniai => „Sveikatos statistikos leidiniai” arba atsiųsti čia. Infografiką galima rasti ir Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt  skyriuje „Leidiniai => „Lietuvos sveikatos leidiniai” => „Infografikai”.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.