Skelbiami 2018–2019 mokslo metų vaikų sveikatos duomenys

2019 12 23

Naujame informaciniame leidinyje „Vaikų sveikata 2018 m.“ pateikiami Higienos instituto specialistų apibendrinti 7–17 m. amžiaus mokinių sveikatos duomenys, sukaupti Higienos instituto Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (toliau – VSS IS) 2018–2019 mokslo metais.

Leidinyje aprašomi šalies bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas lankančių mokinių sveikatos rodikliai, įrašyti į Vaiko sveikatos pažymėjimą (statistinę apskaitos formą Nr. 027-1/a), nustatomi mokinių profilaktinio sveikatos patikrinimo metu ir kaupiami VSS IS.

2018–2019 mokslo metais normalų kūno svorį turėjo 66,44 % 7–17 m. amžiaus mokinių (šis rodiklis sumažėjo 1,1 %, palyginti su 2017–2018 mokslo metais). Per mažas kūno svoris nustatytas 11,97 % vaikų. Palyginti su ankstesnių metų duomenimis, šis rodiklis išaugo 1,1 %. 2018–2019 mokslo metais antsvorį turėjo 15,37 % mokinių, o 6,22 % buvo nutukę. 

Vertinant „Vaiko sveikatos pažymėjime“ nurodomą pateiktą informaciją apie fizinio ugdymo grupes, 2018–2019 mokslo metais 95,58 % mokinių buvo sveiki ar turėjo nedidelių sveikatos sutrikimų, jiems nustatyta pagrindinė fizinio ugdymo grupė. Palyginti su 2017–2018 mokslo metais, tokių mokinių dalis pagrindinėje fizinio ugdymo grupėje nežymiai (0,4 %) išaugo. Parengiamojoje fizinio ugdymo grupėje 2018–2019 mokslo metais mankštinosi 3,17 % šalies 7–17 m. amžiaus mokinių. Lyginant su 2017–2018 mokslo metais, šioje grupėje mokinių dalis sumažėjo 0,4 %. Specialioji fizinio ugdymo grupė 2018–2019 mokslo metais nustatyta 1,25 % mokinių. Šią grupę sudaro mokiniai, turintys nuolatinių ar laikinų sveikatos sutrikimų, kurie, taikant fizinės veiklos apribojimus, netrukdo dalyvauti ugdymo veikloje. Šioje grupėje vaikų dalis 2018–2019 mokslo metais sumažėjo 0,1 %.

Atliekant kasmetinį mokinio profilaktinio sveikatos patikrinimą taip pat įvertinama vaiko dantų ir žandikaulių būklė. Rezultatai įrašomi į Vaiko sveikatos pažymėjimo antrą dalį ,,Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas”. 2018–2019 mokslo metais 7–17 m. amžiaus mokinių, kurie neturėjo ėduonies pažeistų, plombuotų ir išrautų dantų, dalis sudarė 18,8 %. Palyginti su 2017–2018 mokslo metais, šis rodiklis padidėjo 0,6 %.

Leidinį ,,Vaikų sveikata 2018 m.“ galite rasti Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“ arba atsisiųsti paspaudę šią nuorodą

Daugiau informacijos apie VSS IS skelbiama portale http://vssis.hi.lt.

Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Butkutė tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.butkute@hi.lt.