Higienos instituto Metodinė komisija informuoja

2019 12 23
Gruodžio 19 d. įvyko Higienos instituto Metodinės komisijos posėdis, kuriame pristatyta svarstymui vertinimo protokolo „Tuberkuliozės prevencijos ir valdymo modelių veiksmingumas, ekonominis efektyvumas bei jų diegimas Lietuvoje“ baigiamoji ataskaita, tiriamojo darbo „Profesinės sveikatos paslaugų Lietuvos įmonėse prieinamumas“ baigiamoji ataskaita ir metodinės rekomendacijos „Grįžimo į darbą po onkologinės ligos organizavimo principai ir gairės“.
 
Komisija patvirtino vertinimo protokolo „Tuberkuliozės prevencijos ir valdymo modelių veiksmingumas, ekonominis efektyvumas bei jų diegimas Lietuvoje“ baigiamąją ataskaitą. Vertinimo tikslas – įvertinti tuberkuliozės prevencijos ir valdymo modelių veiksmingumą, ekonominį efektyvumą ir jų diegimą Lietuvoje.
 
Posėdžio metu taip pat patvirtinta tiriamojo darbo „Profesinės sveikatos paslaugų Lietuvos įmonėse prieinamumas“ baigiamoji ataskaita. Tyrimo tikslas – nustatyti profesinės sveikatos paslaugų Lietuvos įmonėse teikimo apimtį ir jos plėtros galimybes.
 
Komisijos nariai patvirtino ir metodines rekomendacijas „Grįžimo į darbą po onkologinės ligos organizavimo principai ir gairės“. Šios metodinės rekomendacijos parengtos siekiant padėti Lietuvos įmonėms ir organizacijoms užtikrinti onkologinės ligos paveiktų darbuotojų sklandų grįžimą į darbą. Jos taip pat skirtos visuomenės švietimui, vėžio stigmos ir diskriminacinio elgesio Lietuvos darbovietėse mažinimui. Metodinėmis rekomendacijomis galėtų pasinaudoti Lietuvos įmonių ir įstaigų vadovai, žmogiškųjų išteklių  ir profesinės sveikatos specialistai bei kiti asmenys, galintys prisidėti prie sklandaus grįžimo į darbą po onkologinės ligos organizavimo. Jos gali būti naudingos ir onkologiniams pacientams, planuojantiems grįžti į darbą.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Jolanta Čepienė tel. (8 5) 262 9931 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.