Naujame „Mokslo darbų“ leidinyje – sveikos gyvensenos žinių klausimynas

2019 12 30

Higienos institutas išleido 37-ąjį „Mokslo darbų“ serijos leidinį „Sveikatą stiprinti darbe padedančio žinių klausimyno parengimas atsižvelgiant į Lietuvos visuomenės sveikatos biurų poreikius“. 

Higienos instituto Profesinės sveikatos centras atliko tyrimą, kuriuo siekta parengti sveikos gyvensenos žinių klausimyną. Jį savivaldybių visuomenės sveikatos biurų specialistai galėtų naudoti planuodami ir vykdydami sveikatos stiprinimo darbe veiklas Lietuvos įmonėse bei įstaigose. 

Darbe žmonės praleidžia aktyviausias dienos valandas, planuoja, bendrauja, dalijasi žiniomis ir mokosi. Noru mokytis ir smalsumu galime pasiremti darbovietėse vykdydami sveikatinimo programas. Be to, darbovietė labai tinka suaugusių asmenų sveikatai stiprinti, nes galima pasiekti daug darbingo amžiaus žmonių, kurių kitaip nepasiektume, juos šviesti ir motyvuoti sveikiau gyventi.

Leidinyje pateikiama ataskaita ir straipsniai apie tai, kaip buvo kuriamas sveikatą stiprinti darbe padedantis žinių patikrinimo klausimynas, kodėl jis toks ir kaip jis buvo tikrinamas. Kartu pridedamas ir pats klausimynas. 

Leidinys skirtas ne tik visuomenės sveikatos specialistams, bet ir visiems, kurie nori pasitikrinti savo žinias mitybos ir fizinio aktyvumo srityje bei jas pagerinti. Be to, tai turėtų būti naudinga įmonėms (įstaigoms), vykdančioms darbuotojų sveikatos stiprinimo veiklas, jose dirbantiems profesinės sveikatos specialistams ir žmonėms, besidomintiems profesine sveikata. 

Daugiau informacijos apie leidinį galite rasti Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Mokslo leidiniai“.
 
Taip pat išsamesnės informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Lolita Pilipavičienė tel. (8 5) 212 2589 arba el. paštu lolita.pilipaviciene@dmc.lt.