Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: patiriami sunkumai ir skatinantys veiksniai

2019 12 30

Naujose metodinės rekomendacijose „Grįžimo į darbą po onkologinės ligos organizavimo gairės“ pateikiama aktuali informacija, kuri, tikimasi, padės spręsti grįžimo į darbą po onkologinės ligos proceso organizavimo klausimus ir prisidės prie sėkmingos grįžusių asmenų reintegracijos darbe.

Dėl pažengusių medicinos technologijų ir ankstyvos diagnostikos vis daugiau onkologinių pacientų turi galimybę grįžti į darbą. Tačiau dėl ligos ir šalutinių gydymo reiškinių grįžusiųjų darbingumas dažnai būna mažesnis nei iki ligos, o grįžimo į darbą procesą apsunkina įvairūs individualūs ir darbo aplinkos veiksniai.

Metodinėse rekomendacijose aprašomi grįžimo į darbą po onkologinės ligos ypatumai, supažindinama su sergančiųjų patiriamais sunkumais bei grįžimą į darbą skatinančiais veiksniais.

Analizuojama informacija siekiama padėti Lietuvos įmonėms ir organizacijoms užtikrinti onkologinės ligos paveiktų darbuotojų sklandų grįžimo į darbą procesą. Ji taip pat galėtų prisidėti prie visuomenės švietimo, vėžio stigmos bei diskriminacinio elgesio šalies darbovietėse apraiškų mažinimo.

Metodinės rekomendacijos skirtos įmonių ir įstaigų vadovams, žmogiškųjų išteklių ir profesinės sveikatos specialistams bei kitiems asmenims, galintiems prisidėti prie grįžimo į darbą po onkologinės ligos proceso organizavimo. Jos naudingos ir onkologiniams pacientams, planuojantiems grįžti į darbą.

Metodinės rekomendacijos skelbiamos Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyriuje „Leidiniai“ -> „Rekomendacijos“, taip pat jas galima atsiųsti čia

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Viktorija Ivleva tel. (8 5) 212 2589, el. p. viktorija.ivleva@hi.lt.