Tik kas šeštas visuomenės sveikatos studijų absolventas dirbo visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose

2020 01 07

Higienos institutas atliko tyrimą, nagrinėjantį 2011–2018 m. visuomenės sveikatos (toliau – VS) studijų absolventų užimtumą, pasitraukimo iš profesijos mastą bei galimus veiksnius, sąlygojančius šį pasitraukimą.

2011–2018 m. VS studijas keturiuose Lietuvos universitetuose (Klaipėdos, Lietuvos sporto, Lietuvos sveikatos mokslų ir Vilniaus) baigė 2087 Lietuvos piliečiai, 5 iš 6 – moterys. Daugiau nei pusė baigusiųjų minėtas studijas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto absolventai. Kasmet VS studijas baigė vidutiniškai 261 asmuo.

Absolventų užimtumas

Tyrimas atskleidė, kad 76,1 proc. absolventų dirbo. 9,6 proc. jų darbavosi dviejose darbovietėse, 1,9 proc. – trijose ir daugiau. 3 proc. absolventų buvo bedarbiai, 7 proc. – emigravę. O apie 13,7 proc. absolventų informacijos gauti nepavyko.

Pasiskirstymas darbo rinkoje

Daugiausia VS studijų absolventų (29,5 proc.) dirbo gamybos ar prekybos įmonėse. Nemaža dalis VS studijų absolventų darbavosi asmens sveikatos priežiūros įstaigose – 18,6 proc., 7,3 proc. jų – farmacijos, medicinos prietaisų ir veterinarijos įmonėse ar firmose. 21,8 proc. absolventų triūsė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos VS priežiūros įstaigose (savivaldybių visuomenės sveikatos biuruose, Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre ir VS specializuotose įstaigose). Skaičiuojant nuo visų 2011–2018 m. baigusiųjų studijas, VS priežiūros įstaigose dirbo tik 16,6 proc. absolventų. Nustatytas pasitraukimo iš profesijos mastas – 78,1 proc., arba 83,4 proc., skaičiuojant nuo visų baigusiųjų studijas.

Išanalizavus duomenis apie dirbančių VS studijų absolventų profesijas, priskirtas jiems darbdavio, nustatyta, kad darbuotasi pagal 187 skirtingas profesijas. Galima teigti, jog pagal specialybę dirbo 28,7 proc. absolventų, arba 21,9 proc., skaičiuojant nuo visų 2011–2018 m. baigusiųjų VS studijas. 18,1 proc. absolventų plušo kitur nepriskirtais sveikatos specialistais, 7,6 proc. – aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistais. 3,0 proc. absolventų dirbo visuomenės sveikatos priežiūros darbuotojais, pagal šias profesijas dažniausiai – VS priežiūros įstaigose. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose besidarbuojantys absolventai dažniausiai priskirti slaugos specialistams, gamybos, prekybos įmonėse – reklamos ir rinkodaros specialistams, ugdymo įstaigose – dietistams ir mitybos specialistams. Pagal darbo vietose priskirtus profesijos kodus 71,3 proc. dirbančių absolventų ir 78,1 proc. baigusiųjų VS studijas dirbo ne pagal įgytą profesiją.

Veiksniai, sąlygojantys pasitraukimą iš profesijos

VS studijų absolventų pasitraukimo iš profesijos lemiantys veiksniai – neadekvatus darbo užmokestis, tobulėjimo galimybių stoka, prasti darbuotojų ir įstaigų administracijų (vadovų) santykiai, laikui bėgant atsirandantis nusivylimas darbu VS priežiūros srityje bei plačiai pritaikomos studijų metu įgytos žinios.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas, Vincentas Liuima tel. (8 5) 261 6681, el. paštu vincentas.liuima@hi.lt.