Sveikiname Vasario 16-iosios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga

2020 02 14

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, spaustuvininkas, leidėjas Saliamonas Banaitis (1866–1933) yra pasakęs: „Mūsų brangi tėvynė ne bergždžių ginčų, bet darbo reikalauja. Tik mokykimės tinkamai tarp savęs susitaikyti, sugyventi. Užteks visiems ir vietos, ir darbo.“

Tarpusavio supratimo ir sutarimo, pasitikėjimo savimi ir savo valstybe, kilnių polėkių ir darbų, kuriant Lietuvą, kurioje gyventi norėtume kiekvienas!

Higienos institutas