Džiugios ir šviesios Kovo 11-osios!

2020 03 10

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Jame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. 

Atgautos laisvės šventė tesuburia ir suvienija didiems tikslams. Būkime atsakingi savo valstybės šeimininkai, tikintys laisve ir jos verti.

Higienos institutas