Prasideda antrasis moksleivių gyvensenos tyrimas Lietuvos mastu

2020 02 28

Kovo–gegužės mėn. visose šalies savivaldybėse bus atliekamas penktų, septintų ir devintų (pirmų gimnazijos) klasių mokinių gyvensenos tyrimas. Jo metu numatoma apklausti atsitiktiniu būdu atrinktus minėtų klasių vaikus. Pirmasis toks tyrimas, 2016 m. apklausus 38633 mokinius, atskleidė nemažai jų gyvensenos problemų. 

Tyrimą koordinuoja Higienos institutas, o apklausas Lietuvos mokyklose organizuos ir vykdys savivaldybių visuomenės sveikatos biurai (VSB).

Respondentams pateikiamą anoniminę anketą sudaro 30 klausimų apie sveikatos elgseną ir rizikingą elgesį, saugumą, patyčias, laimingumą, subjektyvų sveikatos ir gyvenimo kokybės vertinimą bei bendruosius sociodemografinius duomenis, pagal kuriuos nebus galima identifikuoti mokinių.

Higienos institutas, remdamasis VSB surinktais duomenimis, parengs 2020 m. 60-ies savivaldybių mokyklinio amžiaus vaikų gyvensenos tyrimo ataskaitą.

Tyrimo rezultatai atskleis esamą konkrečios savivaldybės mokinių gyvensenos situaciją, padės pagrįsti prioritetines sveikatos stiprinimo sritis, o periodiškai vykdoma stebėsena leis ateityje matyti gyvensenos pokyčius kiekvienoje savivaldybėje bei vertinti sveikatinimo veiklos efektyvumą.

Mokinių gyvensenos tyrimas atliekamas, vadovaujantis Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“.

Plačiau apie 2016 m. atliktą pirmą mokinių gyvensenos tyrimą ir jo rezultatus čia

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Greta Makauskaitė tel. (8 5) 261 4184 arba el. p. gyvensena@hi.lt.