Išankstiniai duomenys apie mirties priežastis bus paskelbti vėliau

2020 03 09
Informuojame, kad išankstiniai mėnesiniai duomenys apie 2020 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežastis, paprastai skelbiami praėjus 45 d. po ataskaitinio kalendorinio mėn. pabaigos, bus paviešinti vėliau nei nurodoma Higienos instituto Sveikatos informacijos centro sveikatos statistinės informacijos skelbimo teminėse lentelėse, diagramose ir leidiniuose 2020 m. kalendoriuje. Jis patvirtintas Higienos instituto direktoriaus 2020 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-11.

Minėtų duomenų vėlavimo priežastis – medicininių mirties liudijimų duomenų iš Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (ESPBI IS) perdavimo Higienos institutui sutrikimai.
 
Tiksli data, kada šie sutrikimai bus pašalinti, nėra žinoma, todėl Higienos institutas kol kas negali pasakyti, kada bus skelbiami išankstiniai mėnesiniai duomenys apie 2020 m. mirusių nuolatinių Lietuvos gyventojų mirties priežastis. Informacija apie tai, kad problema išspręsta, bus paskelbta atskiru pranešimu.
 
Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus vadovė Sandra Mekšriūnaitė tel. (8 5) 277 3304, el. p. sandra.meksriunaite@hi.lt.