Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistai tobulino žinias apie racionalų ir saugų asmens apsaugos priemonių naudojimą

2020 04 15

Balandžio 10 ir 14–15 d. įvyko Higienos instituto organizuoti nuotoliniai mokymai-konsultacijos asmens apsaugos priemonių naudojimo klausimais, skirti penkių Lietuvos regionų asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

Mokymuose dalyvavo apie 300 Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Kauno ir Vilniaus regionų asmens sveikatos priežiūros įstaigų infekcijų kontrolės ir kitų specialistų, atsakingų už hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą, bei administratorių.

Mokymų metu aptartos medicinos personalo asmens apsaugos priemonės, jų racionalus ir saugus naudojimas bei principai, supažindinta su penkiais asmens apsaugos priemonių saugumo lygiais, priklausomai nuo teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pobūdžio ir pacientų grupės. Taip pat pristatytos dažniausiai pasitaikančios asmens apsaugos priemonių naudojimo klaidos.

Dalyviams rekomenduota kuo skubiau organizuoti savo įstaigų darbuotojams vidinius mokymus apie tai, kaip teisingai naudoti apsaugos priemones, jeigu iki šiol jie nebuvo pravesti. Akcentuota, kad svarbu parengti kiekvienos įstaigos asmens apsaugos priemonių naudojimo tvarką, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį ir turimus asmens apsaugos priemonių rezervus. 

Mokymų-konsultacijų pabaigoje jų dalyviai galėjo raštu arba žodžiu pateikti rūpimus klausimus.

Su mokymų medžiaga galima susipažinti čia.  

Primename, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos 2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. V-557 Higienos institutas teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą infekcijų kontrolės klausimais į jį besikreipiančioms ASPĮ.

Plačiau apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt, tel.: (8 5) 261 8390 ir 8 682 45 782; (8 5) 206 1056 ir 8 628 85 466.