Slaugos specialistai gilino žinias apie asmens apsaugos priemonių naudojimą

2020 04 22

Balandžio 22 d. apie 50 asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) slaugos specialistų gilino žinias Higienos instituto surengtuose dvejuose nuotoliniuose mokymuose-konsultacijose asmens apsaugos priemonių naudojimo tema.

Mokymuose pristatytos asmens apsaugos priemonės ir jų saugaus naudojimo principai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 epidemijos metu. Taip pat aptarti saugumo lygiai, priklausantys nuo teikiamų minėtų paslaugų, ir pacientų grupės. Dalyviams parodyta vaizdinė medžiaga (kaip teisingai apsirengti / nusirengti apsaugos priemones), atsakyta į jiems rūpimus klausimus.

Primename, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos 2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. V-557 Higienos institutas teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą infekcijų kontrolės klausimais į jį besikreipiančioms ASPĮ.

Plačiau apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html.

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt, tel.: (8 5) 261 8390 ir 8 682 45 782; (8 5) 206 1056 ir 8 628 85 466.