Higienos institutas konsultuoja infekcijų kontrolės ir prevencijos klausimais

2020 05 07

Higienos institutas (HI) teikia konsultacijas infekcijų kontrolės ir prevencijos klausimais asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (ASPĮ) atnaujinant ir teikiant planines stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Veikla vykdoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos 2020 m. balandžio 29 d. sprendimais Nr. V-1018 „Dėl Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ ir Nr. V-1019 „Dėl Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų“. Sprendimuose nustatyta, kad kiekviena ASPĮ turi parengti Planinių stacionarinių arba ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą. Įstaigos, rengdamos šiuos planus, konsultuojasi su HI infekcijų kontrolės ir prevencijos klausimais. Atkreipiame dėmesį, kad HI parengtų planų nevertina ir nederina, todėl jų siųsti HI nereikia.
 
Su Infekcijų kontrolės rekomendacijomis rengiant Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą galima susipažinti čia.

Dėl
minėtos pagalbos ASPĮ prašome kreiptis į Higienos institutą el. p. korona@hi.lt, tel.: (8 5) 206 1056, (8 5) 262 5479 ir (8 5) 261 8390.
 
Daugiau informacijos apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html