Kviečiame sveikatos specialistus į papildomus mokymus apie asmens apsaugos priemonių naudojimą

2020 05 08

Gegužės 12 d. 11.00 val. Higienos institutas rengia papildomus nuotolinius mokymus-konsultaciją apie asmens apsaugos priemonių naudojimą, atnaujinant ir teikiant planines stacionarines ir ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Mokymų tikslas – aptarti asmens apsaugos priemonių naudojimą pagal saugumo lygius, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugos COVID-19 epidemijos metu.

Konsultacijos Webex programos platformoje prisijungimo nuoroda –
https://instituteofhygiene.my.webex.com/instituteofhygiene.my/j.php?TID=maf9bc2ad4cefea5f06a3267617a07b7f.

Higienos institutas teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą infekcijų kontrolės klausimais į jį besikreipiančioms ASPĮ, vadovaudamasis šiais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos sprendimais:
- 2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. V-557 „Dėl infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinavimo“;
2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-1019 „Dėl Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų“;
- 2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-1018 „Dėl Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų“.

Plačiau apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html.

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt, tel. (8 5) 262 9055.