Tęsiamos pakartotinės internetinės konsultacijos ambulatorinėms ASPĮ dėl infekcijų kontrolės atnaujinant planines paslaugas

2020 05 14

Gegužės 15 d. 9.30 ir 12.00 val. bei gegužės 16 d. 10.30 val. Higienos institutas kviečia ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) specialistus į internetines konsultacijas infekcijų kontrolės klausimais, atnaujinant ir teikiant planines asmens sveikatos priežiūros, tarp jų ir odontologijos bei burnos priežiūros, paslaugas.

Mokymų tikslas – aptarti svarbius infekcijų plitimo prevencijos etapus ir jų įgyvendinimo rekomendacijas.

Konsultacijų MS Teams programos platformoje prisijungimo nuorodos:

gegužės 15 d. 9.30 val.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDcxODNlNTctODM0Yi00MGNmLWI5YzAtM2JjZjU4NzRiY2U3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221fcd3ae7-186d-41fb-b57f-94306ac9ad31%22%2c%22Oid%22%3a%222d73afc5-7b34-4673-8880-51ae03761548%22%7d;

gegužės 15 d. 12.00 val.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU3NmJiZTgtOWI0YS00ZTJjLTlmZGYtMzYwM2M5YjRhNzNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221fcd3ae7-186d-41fb-b57f-94306ac9ad31%22%2c%22Oid%22%3a%222d73afc5-7b34-4673-8880-51ae03761548%22%7d;

gegužės 16 d. 10.30 val.
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTU3NmJiZTgtOWI0YS00ZTJjLTlmZGYtMzYwM2M5YjRhNzNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221fcd3ae7-186d-41fb-b57f-94306ac9ad31%22%2c%22Oid%22%3a%222d73afc5-7b34-4673-8880-51ae03761548%22%7d.

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienoje konsultacijoje gali dalyvauti ribotas dalyvių skaičius, todėl ASPĮ atstovus maloniai prašome prisijungti tik iš vieno įrenginio. Iškilus poreikiui, bus organizuojamos papildomos konsultacijos, apie kurias pranešime Higienos instituto interneto svetainės skiltyje „Naujienos“.

Higienos institutas teikia konsultacijas ir metodinę pagalbą infekcijų kontrolės klausimais į jį besikreipiančioms ASPĮ, vadovaudamasis šiais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo Aurelijaus Verygos sprendimais:
2020 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. V-1121 „Dėl Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų pakeitimo“;
2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-1019 „Dėl Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų“;
2020 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. V-1018 „Dėl Planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje plano rengimo reikalavimų“;
2020 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. V-557 „Dėl infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose koordinavimo“.

Plačiau apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html.

Su Infekcijų kontrolės rekomendacijomis rengiant Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo įstaigoje planą galima susipažinti čia.

Daugiau informacijos dėl prisijungimo prie MS Teams platformos el. p. korona@hi.lt, tel. (8 5) 262 9055 arba mob. 8 681 00 774.

Dėl individualių konsultacijų prašome kreiptis į Higienos institutą el. p. korona@hi.lt, tel.: (8 5) 206 1056, (8 5) 262 5479 ir (8 5) 261 8390.