Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”

2020 05 15

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2019 m. (išankstiniai duomenys)”. Jame pateikiami pagrindiniai išankstiniai praėjusių metų Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Pernai šalyje gimė 27 729 naujagimiai, arba 420 naujagimių mažiau negu 2018 m. Mirė 38 281 asmuo, arba atitinkamai 1293 mažiau. Mirė 90 kūdikių – 6 kūdikiais mažiau negu užpernai.

2019 m. sumažėjo sergančių asmenų skaičius. Tai lėmė 8,6 proc. sumažėjęs asmenų, sirgusių ūminių viršutinių kvėpavimo takų ligomis ir gripu, skaičius. Bent viena liga ar trauma užregistruota 81,7 proc. asmenų: 88 proc. vaikų ir 80,3 proc. suaugusiųjų. Vaikai dažniausiai (59 proc.) sirgo kvėpavimo sistemos ligomis, 27 proc. – akių ligomis, 15,3 proc. – infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, 13,7 proc. – virškinimo sistemos ligomis (išskyrus dantų ligas) ir 17,1 proc. patyrė traumas. Suaugusieji daugiausiai (29,8 proc.) sirgo kraujotakos sistemos ligomis, 23,9 proc. – kvėpavimo sistemos ligomis ir 23 proc. – jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligomis.

Per metus Lietuvos gyventojai pas gydytojus apsilankė 26,7 mln. kartų, pas odontologus – 4,6 mln. kartų, greitoji medicinos pagalba suteikta 643 tūkst. pacientų, stacionare gydyti 692 tūkst. ligonių bei 69 tūkst. dienos ligonių. 2019 m. sumažėjo ambulatorinių apsilankymų pas gydytojus – 3,3 proc., greitosios medicinos pagalbos paslaugų skaičius – 2,1 proc., aktyvaus gydymo stacionaro ligonių – 0,7 proc., o apsilankymų pas odontologus padidėjo 5,4 proc.

Šalies sveikatos sektoriuje šiek tiek sumažėjo dirbančių gydytojų, odontologų, slaugytojų ir akušerių: dirbo 13 508 gydytojai, arba 48,3/10 000 gyventojų, 2 708 odontologai, arba 9,7/10 000 gyventojų, 22 612 slaugytojų bei akušerių, arba 80,9/10 000 gyventojų. Taip pat 1,8 proc. sumažėjo aktyvaus gydymo stacionaro lovų skaičius – 10 000 gyventojų teko 45,3 lovų.

Leidinys skelbiamas Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai” -> „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.