Naujame leidinyje – apie Lietuvos vaikų sveikatos būklės pokyčius

2020 05 26

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistai išleido informacinį leidinį „Lietuvos vaikų sveikatos būklės pokyčiai ir netolygumai“.

Leidinyje apžvelgiama Lietuvos vaikų sveikata 2014–2018 m. Apžvalgoje analizuojama nemažai su vaikų sveikata susijusių aspektų – demografija, socialinė-ekonominė padėtis, vaikų gyvensena, ligų prevencija, sveikatos priežiūra, ligotumas, patiriamos traumos, psichikos sveikata, sveikata perinataliniu periodu ir mirtingumas.

Analizė atskleidė, kad tam tikri rodikliai rodo gerėjančią Lietuvos vaikų sveikatos situaciją – didėjantį vaikų profilaktinių apsilankymų skaičių, mažėjantį ligotumą psichikos ir elgesio sutrikimais, vaikų ir kūdikių mirtingumą, negyvų gimusiųjų skaičių ir kita.

Visgi kai kurie rodikliai rodo ir silpnąsias vaikų sveikatos sritis, kurios reikalauja didesnio dėmesio – daugėja vaikų, įsitraukiančių į rizikingą elgesį; mažiau jų dalyvauja ligų prevencijos srityje – smuko skiepijimų apimtys ir nebe taip aktyviai dalyvaujama vaikų burnos sveikatos prevencinėje programoje. Taip pat registruojamas didėjantis sergančių vaikų skaičius.

Apžvalgoje nagrinėjama ne tik rodiklių dinamika per pastarąjį penkmetį, bet ir analizuojami ligotumo ir mirtingumo struktūros pokyčiai, gilinamasi į vaikų traumų vietą ir pobūdį. Vaikų sveikatos rodikliai pateikiami įvairiais (amžiaus, lyties, gyvenamosios vietos) pjūviais, atkreipiamas dėmesys į Lietuvos savivaldybių rodiklių netolygumus.

Higienos instituto specialistų parengta apžvalga – 2014 m. išleisto leidinio „Lietuvos vaikų visuomenės sveikatos būklės pokyčiai ir netolygumai“ tęsinys, todėl, iškilus poreikiui, suteikiama galimybė matyti daugelio vaikų sveikatos rodiklių laiko eilutę nuo 2001 metų.

Leidinį galima atsiųsti apsilankius Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ -> „Informaciniai leidiniai“ arba čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Žilvinė Našlėnė el. paštu zilvine.naslene@hi.lt, specialistė Indrė Petrauskaitė el. paštu indre.petrauskaite@hi.lt ir skyriaus vadovė Aušra Želvienė tel. (8 5) 206 0738 arba el. paštu ausra.zelviene@hi.lt.