Higienos institutas 2019 m.: nauji iššūkiai ir atlikti darbai

2020 06 01

Leidinyje „Higienos institutas 2019 metais“ pristatomi pagrindiniai praėjusių metų Higienos instituto (Institutas) veiklos rezultatai.

Pirmiausia supažindinama su Instituto reorganizavimo projektu, misija, siekiniais, valdymu, veiklos principais, struktūra, funkcijomis ir kt. Toliau aprašomi Instituto Sveikatos informacijos, Visuomenės sveikatos technologijų ir Profesinės sveikatos centrų atlikti svarbiausi darbai. Taip pat pateikiama informacija apie Instituto įgyvendinamus išorinius projektus, partnerius Lietuvoje ir užsienyje, pristatomi parengti moksliniai, metodiniai, statistikos ir informaciniai leidiniai, mokslinės publikacijos ir bibliotekos duomenų bazės.

Leidinys skelbiamas Instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ -> „Metinis pranešimas“. Jį galima atsiųsti ir paspaudus šią nuorodą.
 
Daugiau informacijos apie leidinį tel. (8 5) 262 9931.