Naujas „Mokslo darbų“ leidinys: grįžimo į darbą po onkologinės ligos patyrimas

2020 06 10

„Aš negaliu be darbo. Jeigu aš nedirbu, tai negyvenu.“ Šitaip teigė asmenys, dalyvavę 2018–2019 m. Higienos instituto Profesinės sveikatos centro įgyvendintame tyrime „Grįžimas į darbą po onkologinės ligos: subjektyvus darbuotojų patyrimas“. 

Minėto tyrimo rezultatai parodė, kad grįžimo į darbą procesą apsunkina nesudaromos tinkamos darbo sąlygos, tai, kad neatsižvelgiama į darbuotojų ribotą darbingumą, aplinkinių nesupratingumas ir etikos aspektai, susiję su konfidencialumo pažeidimu ir vėžio stigma. O grįžimą į darbą skatina darbuotojų motyvacija dirbti, aplinkinių parama ir palaikymas, lanksčios darbo sąlygos.

38-ąjame „Mokslo darbų“ serijos leidinyje pristatomi atlikto tyrimo rezultatai, aptariami ir apibendrinami jo duomenys, pateikiamos išvados ir rekomendacijos.  

Leidinys skirtas įmonių (įstaigų) vadovams, žmogiškųjų išteklių ir profesinės sveikatos specialistams, kitiems asmenims, galintiems prisidėti prie sklandaus grįžimo į darbą po onkologinės ligos proceso organizavimo. Jis gali būti naudingas onkologiniams pacientams, planuojantiems grįžti į darbą, ir visiems žmonėms, besidomintiems profesine sveikata. Taip pat leidinio informacija gali būti naudojama visuomenei šviesti ir mokyti, vėžio stigmai ir diskriminaciniam elgesiui mažinti, profesinei kultūrai Lietuvos darbovietėse ugdyti, socialinėms paslaugoms onkologiniams pacientams plėtoti.

Daugiau informacijos apie leidinį Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Mokslo leidiniai“.

Taip pat išsamesnės informacijos gali suteikti Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Viktorija Ivleva el. p. viktorija.ivleva@hi.lt.