Paskelbta suvestinė 2019 m. savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita

2020 06 25

Higienos institutas (HI) kasmet rengia ir skelbia suvestinę savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitą. Joje didžiausias dėmesys skiriamas HI gautų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų kokybės aspektams: pristatymo laikui, ataskaitų apimčiai, problemoms, iškylančioms pateikiant rodiklius, savivaldybių dažniausiai išskirtoms prioritetinėms sritims, pateiktoms išvadoms ir rekomendacijoms.

Po kiekvienu suvestinės ataskaitos skyreliu – HI specialistų rekomendacijos, kaip kitais metais savivaldybės galėtų geriau parengti visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas. Pažymima, kad ne visos savivaldybės ataskaitas pateikė laiku. Nurodoma pagrindinė vėlavimo priežastis – savivaldybių tarybų posėdžiuose vis dar nepatvirtintos ataskaitos. Nepaisant to, ataskaitų rengėjai atkreipia dėmesį į HI rekomendacijas, ataskaitų kokybė vis gerėja.

2019 m. savivaldybių ataskaitose dažniausiai analizuota problema – traumos ir nelaimingi atsitikimai (tarp jų savižudybės ir bandymai žudytis).

Suvestinė 2019 m. ataskaita ir visų savivaldybių ataskaitos skelbiamos Higienos instituto interneto svetainėje adresu http://www.hi.lt/lt/savivaldybiu-visuomenes-sveikatos-stebesenos-ataskaitos.html