Nauja statistinių duomenų apie išorines mirties priežastis paieškos priemonė

2020 06 30
Higienos instituto Mirties atvejų ir jų priežasčių stebėsenos skyriaus specialistai parengė statistinių duomenų apie išorines mirties priežastis paieškos priemonę, kuria naudodamasis vartotojas, pasirinkęs atitinkamus parametrus, turi galimybę gauti daugiau nei įprastai informacijos apie išorines mirties priežastis.   

Vartotojas prie paprastai naudojamų kintamųjų gali papildomai matyti šiuos duomenis:
  • sužalojimus, apsinuodijimus ir tam tikrų išorinių poveikių padarinius (TLK-10-AM kodai S00–T98), dėl kurių įvyko mirtis;
  • įvykio vietą (namai, vieša vieta ir pan.);
  • mirties vietą (savivaldybė, kuri gali skirtis nuo mirusiojo gyvenamosios vietos).

Detalizuota išorinių mirties priežasčių paieškos priemonė skelbiama Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt, skiltyje „Sveikatos statistika“ -> „Statistinių duomenų apie mirties priežastis paieškos priemonė“ arba paspaudus šią nuorodą.

Daugiau informacijos tel. (8 5) 277 3304 arba el. paštu sandra.meksriunaite@hi.lt.