Pradedamas tyrimas „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų ir mergaičių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas“

2020 07 02

Higienos institutas liepą pradeda vykdyti tyrimą „Smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų ir mergaičių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas“, truksiantį iki 2021 m. birželio mėnesio.

Tyrimo tikslas – įvertinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą moterims ir mergaitėms, kurios artimoje aplinkoje patyrė smurtą. Jo metu bus siekiama nustatyti, kaip asmens sveikatos priežiūros paslaugos prieinamos smurtą artimoje aplinkoje patyrusioms moterims ir mergaitėms asmens sveikatos priežiūros, specializuotos pagalbos centrų specialistų ir moterų, artimoje aplinkoje patyrusių smurtą, požiūriu bei įvertini asmens sveikatos priežiūros specialistų pasirengimą teikti šias paslaugas. Tyrimo metu bus atliekami moterų, artimoje aplinkoje patyrusių smurtą, asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir specializuotų pagalbos centrų specialistų pusiau struktūruoti interviu pagal sudarytas klausimų gaires bei vykdoma asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų anketinė apklausa.

Tyrimo rezultatai suteiks žinių apie moterų ir mergaičių, patyrusių smurtą artimoje aplinkoje, asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo teikti šias paslaugas situaciją Lietuvoje bei atskleis gydytojų, dirbančių minėtoje srityje, patirtis ir požiūrį.

Tyrimas vykdomas, įgyvendinant Sveikatos tausojimo ir stiprinimo politikos gairių įgyvendinimo priemonių 2020-2022 metų planą ir darbotvarkės „Moterų, taikos ir saugumo" įgyvendinimo veiksmų planą 2020–2024 m.  

Plačiau apie tyrimą Higienos interneto svetainės http://hi.lt/ skiltyje „Projektai“ -> „Tyrimai“.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus specialistė Greta Makauskaitė tel. (8 5) 261 4184, el. p. greta.makauskaite@hi.lt.