Rekomendacijos darbdaviams, kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 patiriančius darbuotojus nuo užsikrėtimo

2020 07 07

Valstybinė darbo inspekcija parengė rekomendacijas darbdaviams, kaip apsaugoti riziką susirgti COVID-19 liga patiriančius asmenis nuo užsikrėtimo darbo metu.

Darbdavio pareiga yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais. Taip pat darbdavys turi organizuoti prevencinių priemonių (techninių, medicinos, teisinių, organizacinių ir kitų), kurios užkirstų kelią nelaimingiems atsitikimams darbe ir profesinėms ligoms, įgyvendinimą. Įmonėje svarbu nustatyti šių priemonių vykdymo ir kontrolės tvarką, paskirti įgaliotus asmenis ir duoti jiems konkrečius pavedimus realizuoti minėtas priemones.

Rekomendacijos parengtos įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės COVID-19 valdymo strategijos įgyvendinimo priemonių plano 1.2.3. ir 4.4.1. punktuose nurodytas priemones.

Rekomendacijos čia.