Infekcijų kontrolės reikalavimų švelninimas teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu

2020 07 21
Tęsiantis valstybės lygio ekstremaliajai situacijai šalyje dėl COVID-19 ligos plitimo grėsmės, žiniasklaidoje pasigirsta asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) atstovų komentarai dėl paslaugų teikimo bei infekcijos kontrolės reikalavimų užtikrinimo.
 
Atkreipiame dėmesį, kad pasibaigus karantinui ir pagerėjus epidemiologinei situacijai keitėsi ir teisinė bazė, reglamentuojanti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir infekcijos kontrolės priemones (įsakymas Nr. V-1504).
 
Pagrindiniai infekcijų kontrolės reikalavimų pokyčiai:
- pasikeitė testavimo tvarka dėl viruso SARS-Co-V-2 nustatymo stacionarizuojamiems pacientams – tyrimas atliekamas atsižvelgiant į klinikinius bei epidemiologinius kriterijus;
- sušvelninti patalpų valymo ir dezinfekcijos reikalavimai – patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami laikantis Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ reikalavimų. Papildomai patalpos vėdinamos ir valomos / dezinfekuojamos po kiekvieno paciento, turinčio COVID-19 būdingų simptomų, po grupinių užsiėmimų ir po aerozolį generuojančių procedūrų atlikimo;  
- nors ir toliau būtinas pacientų triažas, tačiau ASPĮ gali pasirinkti tinkamesnį ir patogesnį būdą, kaip jį vykdyti atsižvelgiant į įstaigos ypatumus.
 
Pažymėtina, kad išlieka būtinybė užtikrinti esmines COIVD-19 infekcijos plitimo valdymo priemones – asmens apsaugos priemonių tinkamą naudojimą, rankų higieną ir pan. 
 
Primename, kad Higienos institutas konsultuoja ASPĮ infekcijų kontrolės užtikrinimo klausimais atnaujinant ir teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
Konsultacijos teikiamos el. p. korona@hi.lt, tel.: (8 5) 206 1056, (8 5) 262 5479 ir (8 5) 261 8390.
 
Daugiau informacijos apie COVID-19 Higienos instituto interneto svetainėje http://hi.lt/lt/korona.html