Ventiliacijos sistemų naudojimo sveikatos priežiūros įstaigose COVID-19 ligos pandemijos laikotarpiu aspektai

2020 08 03

Liepos 23 d. tarptautinio lygio internetinio seminaro, organizuoto JAV ligų kontrolės ir prevencijos centrų ir Pasaulio sveikatos organizacijos, metu buvo pristatyti ventiliacijos sistemų naudojimo sveikatos priežiūros įstaigose COVID-19 ligos pandemijos laikotarpiu aspektai.

HEPA filtrų ir ultravioletinių (UV) spinduliuojančių lempų naudojimas sumažina galimą kryžminę taršą. Šie įrenginiai turėtų būti naudojami tinkamoje vietoje, tinkamu laiku bei tinkamai prižiūrimi. Dažnai įrengti matomose vietose įrenginiai gali sudaryti klaidingą saugumo jausmą.

UV spinduliai pažeidžia bakterijų ir virusų nukleino rūgštis bei neleidžia vykti replikacijai. Ultravioletinių spindulių dozė, reikalinga SARS-CoV-2 virusui sunaikinti – iki šiol nežinoma. Pabrėžta, kad UV spinduliuotė pavojinga žmonių akims ir odai.

Atkreiptas dėmesys į ventiliatorių naudojimą – dėl jų veikimo specifikos (oro recirkuliacijos) reikėtų vengti juos naudoti asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir ypač tose patalpose, kur atliekamos aerozolį generuojančios procedūros (AGP). Vis dar nėra tarptautinio susitarimo dėl AGP sąrašo.

Palatose ventiliatoriai galėtų būti pastatomi taip, kad oras judėtų praviro lango arba mechaninio oro ištraukėjo link, bet jokiu būdu negali būti nukreipiami į duris ar kitas patalpas (koridorių).

Ventiliatorių valymas ir priežiūra, kaip ir kitų įrenginių, turėtų būti atliekama reguliariai bei laikantis galiojančių taisyklių.

Šiuo metu žinoma, kad COVID-19 liga plinta kontakto metu bei oro-lašeliniu būdu. Todėl būtina laikytis iki šiol galiojusių infekcijų kontrolės taisyklių:
- asmenims reikėtų laikytis socialinio atstumo, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir naudoti kaukes;
- esant galimybei užsikrėsti per infekuotus kūno skysčius: laikytis fizinio atstumo, naudoti AAP (pvz., akių apsauga, kaukės ir t. t.), vengti liesti veidą;
- esant užterštoje aplinkoje: neliesti paviršių, laikytis rankų higienos, reguliariai valyti ir dezinfekuoti (nukenksminti) aplinką, paviršius, prietaisus.

SARS-CoV-2 viruso perdavimas oru tikėtinas tik tada, kai susidaro aerozolis, t. y. aerozolį generuojančių procedūrų metu.

Daugiau informacijos:
SARS-CoV-2 viruso perdavimas: infekcijų prevencijos priemonių reikšmė;
Infekcijų prevencija ir kontrolė asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kai įtariama arba patvirtinama COVID-19 liga. 

Daugiau informacijos el. p. korona@hi.lt arba tel. (8 5) 206 1056.