Parengtas leidinys „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2019 metais“

2020 09 02

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro specialistai, remdamiesi Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro duomenimis, parengė leidinį „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai 2019 metais“.

Leidinyje pateikiama statistinė informacija apie visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, pasiskirstymą pagal įstaigas, amžiaus grupes ir lytį, išsilavinimą, baigtas studijas, darbo krūvį, savivaldybes, užsienio kalbų mokėjimą ir kvalifikacijos tobulinimą.

Pagrindiniai leidinyje pateikiami duomenys – infografike.

Su visu leidiniu galima susipažinti Higienos instituto interneto svetainėje adresu http://www.hi.lt/lt/vsps-r-statistine-informacija.html.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų registro valdymo specialistė Daiva Gerasimavičienė tel. (8 5) 212 1986, el. paštu daiva.gerasimaviciene@hi.lt.