Antrojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – su klimato kaita susijusios alerginės ligos

2020 09 18

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro specialistai parengė antrąjį šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį  – „Su klimato kaita susijusių alerginių ligų paplitimo 2019 m. Lietuvoje apžvalgą“.

Informaciniame leidinyje nagrinėjamas alerginių ligų, kurias sukelia klimato kaita, paplitimas, aptariamos tendencijos, gyventojų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį, gyvenamąją vietą ir savivaldybes.

2019 m., palyginti su pastaraisiais keleriais metais, kai kurie ligotumo su klimato kaita susijusiomis alerginėmis ligomis rodikliai sumažėjo. Daugiausiai sergančiųjų gydyti nuo atopinio dermatito, kito alerginio rinito bei dominuojančios alerginės astmos.

Dažniausiai su klimato kaita susijusiomis alerginėmis ligomis, išskyrus lėtinį konjunktyvitą, serga vaikai. Taip pat vertinant bendrą asmenų, sergančių šiomis ligomis, skaičių pastebėta, kad dėl minėtų susirgimų į gydytojus kreipiasi kiek dažniau vyrai nei moterys. Miesto gyventojams diagnozuojami alerginiai susirgimai dažniau nei kaimo.

Leidinys skelbiamas Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Informaciniai leidiniai“ => „Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai“ arba jį galima atsiųsti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Indrė Petrauskaitė tel. (8 5) 277 3302 arba el. p. indre.petrauskaite@hi.lt.