Naujas „Visuomenės sveikatos“ žurnalo numeris: nuo sveikos gyvensenos iki ligoninių ir įmonių aktualijų

2020 09 22

Trečiojo šių metų žurnalo „Visuomenės sveikata“ numerio (2020/3(90)) „Redakcijos skiltyje“ nagrinėjama profesinės sveikatos priežiūros situacija Lietuvoje, pabrėžiant, kad reikalingas konceptualus profesinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelis.

Literatūros apžvalgoje pateikiami sisteminės publikacijų apie darboholizmo vystymuisi reikšmingas asmenybės savybes analizės rezultatai ir išvados. 

Originaliuose straipsniuose nemažai dėmesio skiriama vaikų ir jaunuolių sveikatai – pristatomi  6–7 klasių mokinių mitybos ir fizinio aktyvumo įpročių bei 18–29 metų Lietuvos gyventojų sveikatos raštingumo tyrimų rezultatai, taip pat gvildenami biomedicinos mokslų studentų psichosocialinio streso ypatumai ir sąsajos su miego kokybe. Paliečiami ir suaugusių Lietuvos gyventojų mitybos įpročiai bei jų pokyčių tendencijos. Kitos temos apie sveikatos priežiūros specialistų aktualijas – veiksnius, sąlygojančius visuomenės sveikatos priežiūros specialistų pasitraukimą iš profesijos, ir intensyviosios terapijos slaugytojų kritinio mąstymo skirtumus. Be to, straipsniuose analizuojami šalies ligoninių geografinio prieinamumo netolygumai pagal kelionės iki jų trukmę ir profesinės sveikatos paslaugų teikimo labai mažose ir mažose įmonėse plėtros galimybės.

Žurnalo rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ supažindinama su Klaipėdos miesto ir rajono ugdymo įstaigose įgyvendinama Airijos aktyvių mokyklų programa, skatinančia mokinių fizinį aktyvumą.

Elektroninė žurnalo versija Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skyriuje „Žurnalas „Visuomenės sveikata“ –> „Archyvas“.