Pristatomi mokinių KMI įvertinimo ir dantų bei žandikaulių būklės duomenys

2020 09 30

Higienos instituto specialistai parengė 7–17 metų mokinių kūno masės indekso (KMI) įvertinimo ir dantų bei žandikaulių būklės apžvalgą. 

Mokinio sveikatos pažymėjimo duomenimis, kurie kaupiami Vaikų sveikatos stebėsenos informacinėje sistemoje (VSS IS), 2019–2020 mokslo metais 7–17 metų amžiaus mokinių KMI įvertinimo rezultatai išsidėstė taip: 65,9 proc. mokinių nustatytas normalus kūno svoris, 15,8 proc. – antsvoris, 11,7 proc. – per mažas kūno svoris ir 6,6 proc. – nutukimas.

Vertinant mokinių dantų būklę nustatyta, kad praėjusiais mokslo metais penktadalio (21,1 proc.) mokinių dantys – sveiki, t. y. nepažeisti ėduonies, neplombuoti ir dėl ėduonies neišrauti.

Kūno masės indekso įvertinimas

KMI įvertinimas apskaičiuojamas pagal 2–18 m. amžiaus vaikams pritaikytas KMI vertinimo ribas, šalyje oficialiai įsigaliojusias nuo šių metų gegužės 1 d. (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-951).

Įvertinus mokinių KMI pasiskirstymą per pastaruosius ketverius mokslo metus darytina išvada, kad mažėjant mokinių, turinčių normalų kūno svorį, auga tų, kurių svoris per didelis (antsvoris, nutukimas), dalis. Per minėtus metus turinčių per didelio svorio (antsvoris, nutukimas) mokinių dalis išaugo 1,8 proc. 2016–2017 m. m. jie sudarė 20,6 proc., 2017–2018 m. m. – 21,6 proc., 2018–2019 m. m. – 21,7 proc., 2019–2020 m. m. – 22,4 proc.

Normalaus kūno svorio mokinių dalis šiuo laikotarpiu sumažėjo 2,1 proc. 2016–2017 m. m. tokių mokinių dalis sudarė 68,0 proc., 2017–2018 m. m. – 67,5 proc., 2018–2019 m. m. – 66,2 proc., 2019–2020 m. m. – 65,9 proc.

Per mažo kūno svorio mokinių dalis kito nežymiai – nuo 2016–2017 m. m. ji padidėjo 0,3 proc. ir siekė 11,7 proc.

Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas

Per paskutinius ketverius mokslo metus mokinių, kurių dantys sveiki, dalis išaugo 1,1 proc. 2016–2017 m. m. jie sudarė 20 proc., 2017–2018 m. m. – 18,5 proc., 2018–2019 m. m. – 19,4 proc., 2019–2020 m. m. – 21,1 proc.

Vertinant mokinių žandikaulių būklę matoma, kad praėjusiais mokslo metais 59,5 proc. mokinių sąkandžio patologijų nenustatyta. Šis rodiklis per ketverius mokslo metus sumažėjo 3,8 proc. 2016–2017 m. m. tokių mokinių dalis sudarė 63,3 proc., 2017–2018 m. m. – 61,5 proc., 2018–2019 m. m. ir 2019–2020 m. m. – po 59,5 proc.  

Apibendrinant 7–17 m. amžiaus mokinių dantų ir žandikaulių būklės rodiklius per ketverius mokslo metus stebima nežymiai gerėjanti dantų būklė ir prastėjantys žandikaulių (sąkandžio patologijos) būklės rodikliai.

Daugiau informacijos apie VSS IS skelbiama portale http://vssis.hi.lt. Papildomos informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Registrų skyriaus Vaikų sveikatos stebėsenos informacinės sistemos valdymo specialistė Ugnė Gadžijeva tel. (8 5) 206 0977, el. paštu ugne.gadzijeva@hi.lt.