Projekto CHRODIS PLUS seminare – apie Lietuvoje sėkmingai išbandytas fizinio aktyvumo intervencijas

2020 10 12

Spalio 6 d. įvyko nuotolinis seminaras „Fizinio aktyvumo intervencijos, skirtos mokyklinio amžiaus vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims. Patirtys ir perspektyvos“. Seminaro organizatoriai – Higienos institutas (HI) ir Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių visuomenės sveikatos biurai (VSB).

Seminare pristatytos projekto „CHRODIS PLUS: gerųjų praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis“ (Projektas) metu Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybėse sėkmingai išbandytos fizinio aktyvumo intervencijos, skirtos mokyklinio amžiaus vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims, taip pat supažindinta su Projekto partnerių iš Islandijos vykdomomis fizinio aktyvumo intervencijomis vyresnio amžiaus žmonėms rezultatais.

Pirmojoje renginio dalyje pristatyti Aktyvių mokyklų programos (AMP) įgyvendinimo praktiniai aspektai Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių mokyklose. Aptarti įvykdyti AMP elementai: „Apibėk Europą“, „Europos sporto savaitė“, „Aktyvios kelionės“ ir „Aktyvios pertraukos“, naudoti fizinio aktyvumo įsivertinimo ir mokytojų klausimynai bei gauti rezultatai.

Antroje renginio dalyje Projekto partneris iš Islandijos Janus Guðlaugsson („Janus Health Promotion“) pateikė savo sukurtos programos „Multimodalinio mokymo intervecijo bendruomenėse“ teorinį pagrindą, pasidalijo mokslinių tyrimų rezultatais ir nuo 2008 m. darbo su šia programa Islandijoje patirtimi.

Po to kalbėta apie išbandytos programos „Multimodalinio mokymo intervecijos bendruomenėse“ įgyvendinimą Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybėse. Programos tikslas – skatinti vyresnių nei 60 metų asmenų fizinį aktyvumą. Klaipėdos miesto ir rajono VSB specialistės supažindino su programos metu vykdytomis fizinėmis veiklomis, taikytais testais, kuriais siekta įvertinti dalyvių fizinį pajėgumą, ir gautais rezultatais. Akcentuota, kad siekiant ilgalaikio intervencijos poveikio, reikalingas programos tęstinumas.

Renginio dalyviai diskutavo apie tai, kaip svarbu Lietuvos savivaldybėse ir toliau diegti veiksmingas, įrodymais pagrįstas fizinio aktyvumo intervencijas. Jų sėkmingo diegimo pagrindas – ne tik savivaldybių VSB, bet ir kitų partnerių (pvz., mokyklų, sporto klubų), dalyvaujančių diegiant šias intervencijas, įsitraukimas.

Seminare dalyvavo specialistai iš 21 VSB, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro bei Higienos instituto atstovai.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas, Vincentas Liuima tel. (8 5) 261 6681, el. p. vincentas.liuima@hi.lt.

Skaityti pranešimai:
1. Airijos aktyvių mokyklų programos (AMP) įgyvendinimas Klaipėdos miesto ir rajono ugdymo įstaigose (2018–2020 m.) (atsiųsti);
2. Sveiko senėjimo multimodalinė fizinio aktyvumo programa Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybėse (atsiųsti).