Naujame „Mokslo darbų“ leidinyje pristatomi visuomenės sveikatos specialistų pokyčiai darbo rinkoje

2020 10 15
Leidinyje pristatomi 2019 m. Higienos institute atlikto tyrimo, kuriuo siekta įvertinti visuomenės sveikatos specialistų pokyčius darbo rinkoje ir jų pasitraukimo iš profesijos priežastis, rezultatai.
 
Tyrimas parodė, kad 2019 m. 76,1 proc. visuomenės sveikatos studijų krypties absolventų dirbo, nedarbo lygis sudarė 3 proc., emigracijos – 7 proc., nerasta informacijos apie 13,7 proc. visuomenės sveikatos studijas baigusių asmenų. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose dirbo tik 21,8 proc. absolventų, esančių darbo rinkoje, arba 16,6 proc. baigusiųjų universitetines visuomenės sveikatos krypties studijas. Pasitraukimas iš profesijos sudarė 78,2 proc. nuo dirbančių absolventų ir 83,4 proc. nuo visuomenės sveikatos krypties studijas baigusių asmenų. 
 
Absolventų pasitraukimą iš profesijos lemia šie veiksniai: nepakankamas darbo užmokestis, tobulėjimo galimybių stoka, prasti darbuotojų ir įstaigų administracijų santykiai, nusivylimas darbu visuomenės sveikatos priežiūros srityje bei platus studijų ir profesinės veiklos metu įgytų žinių pritaikomumas.
 
Tikimasi, kad leidinys sudomins ir bus naudingas ne tik visuomenės sveikatos specialistams, jų darbdaviams, bet ir universitetams, rengiantiems visuomenės sveikatos studijų krypties absolventus, sveikatos administratoriams ir politikams, formuojantiems žmogiškųjų išteklių politiką. 

Daugiau informacijos apie leidinį Higienos instituto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Mokslo leidiniai“.

Taip pat išsamesnės informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Technologijų vertinimo skyriaus specialistas, laikinai vykdantis skyriaus vadovo funkcijas, Vincentas Liuima tel. (8 5) 261 6681, el. p. vincentas.liuima@hi.lt.