Mokslinėje-praktinėje konferencijoje diskutuota apie infekcijos kontrolės vaidmenį ir svarbą asmens sveikatos priežiūros įstaigose

2020 10 16

Spalio 15 d. įvyko Higienos instituto organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos „Hospitalinių infekcijų aktualijos COVID-19 pandemijos kontekste“ antroji dalis. Konferencijos tikslas –  supažindinti su COVID-19 epidemiologine situacija ir valdymu Lietuvoje bei pasaulyje ir pristatyti hospitalinių infekcijų aktualijas. Antroje konferencijos dalyje aptarta hospitalinių infekcijų svarba ir problemos, diskutuota apie COVID-19 infekcijos valdymo patirtį ligoninėse.

Nuotoliniame renginyje dalyvavo daugiau kaip 120 dalyvių – sveikatos priežiūros įstaigų vadovų, administratorių, gydytojų, infekcijų kontrolės specialistų, visuomenės sveikatos specialistų ir kitų asmenų, vykdančių hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą ir valdymą, bei universitetų atstovų.

Konferencijos antrąją dalį atidarė Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė. Ji apibendrino pirmos konferencijos dalies pranešimus ir įspūdžius.

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės Infekcijų kontrolės skyriaus vedėja Ieva Kisielienė pristatė pagrindinius infekcijų kontrolės reikalavimus, kurių svarba neabejotinai išryškėjo COVID-19 pandemijos metu. Higienos instituto specialistė Asta Jurkevičienė kalbėjo, kas planuojama keisti hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo srityje artimiausiu metu. Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos atstovė Ana Steponkienė pristatė Clostridioides difficile bandomojo tyrimo rezultatus – Lietuvos ligoninėse vyraujančius Clostridioides difficile ribotipus ir antimikrobinį atsparumą.

Konferencijos pabaigos diskusijoje patirtimi valdant COVID-19 infekcijos protrūkius pasidalijo Ukmergės ir Marijampolės ligoninių atstovai, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotoja Orina Ivanauskienė apibendrino COVID-19 infekcijos valdymo patirtis ir problemas socialinės globos namuose.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Virginija Kanapeckienė tel. (8 5) 262 5479 arba el. paštu virginija.kanapeckiene@hi.lt.

Skaityti pranešimai

COVID-19 situacija Europoje ir valdymo patirtys (atsiųsti)
Dr. Rolanda Valintėlienė, Higienos institutas

COVID-19 infekcijos diagnostikos galimybės ir tyrimų interpretacija
Dr. Greta Vizujė, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

COVID-19 infekcijos epidemiologinė situacija Lietuvoje
Daiva Razmuvienė, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras

COVID-19 infekcijos epidemiologinė situacija ir valdymas Latvijoje (anglų k.
Prof. Uga Dumpis, Latvijos universitetas

COVID-19 infekcijos gydymas ir hospitalinių bakterinių komplikacijų iššūkiai (atsiųsti)
Dr. Birutė Zablockienė, prof. dr. Ligita Jančorienė, Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos

LSMU ligoninės Kauno klinikų patirtis organizuojant darbą COVID-19 pandemijos metu (atsiųsti)
Doc. Vaidotas Gurskis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos 

Pagrindiniai infekcijų kontrolės ir prevencijos aspektai (atsiųsti)
Ieva Kisielienė, Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė

Naujausi hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros pokyčiai (atsiųsti)
Asta Jurkevičienė, Higienos institutas

Clostridioides difficile bandomojo tyrimo rezultatai (ribotipai ir antimikrobinis atsparumas) (atsiųsti)
Ana Steponkienė, Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija