Trečiojo „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerio tema – vaikų ligotumas įvairiapusiais raidos sutrikimais

2020 10 21

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro specialistai parengė trečiąjį šių metų „Visuomenės sveikatos netolygumų“ numerį  – „Vaikų ligotumo įvairiapusiais raidos sutrikimais apžvalgą (2015–2019 m.)“.

Informaciniame leidinyje nagrinėjamas įvairiapusių raidos sutrikimų paplitimas 2015–2019 m. tarp 0–7 m. amžiaus Lietuvos vaikų, aptariamos tendencijos, vaikų ligotumas pagal amžiaus grupes, lytį ir gyvenamąją vietą. Taip pat išsamiau nagrinėjamas vaikystės autizmas.

Leidinys skelbiamas  Higienos instituto interneto svetainės www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ => „Informaciniai leidiniai“ => „Serija „Visuomenės sveikatos netolygumai“ arba jį galima atsiųsti čia.

Daugiau informacijos gali suteikti Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus specialistė Indrė Petrauskaitė el. p. indre.petrauskaite@hi.lt.